Dzisiaj jest: 15.4.2024, imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława

Własny klub piłkarski. Krok po kroku!

Dodano: 7 lat temu Czytane: 1612 Autor:

Wielu z nas, sympatyków piłki nożnej, zastanawiało się kiedyś nad założeniem własnego klubu piłkarskiego. Często jednak brak wiedzy pod względem prawn...

Własny klub piłkarski. Krok po kroku!
Wielu z nas, sympatyków piłki nożnej, zastanawiało się kiedyś nad założeniem własnego klubu piłkarskiego.
Często jednak brak wiedzy pod względem prawnym oraz merytorycznym powoduje, że na myśleniu się kończy.
Pora to zmienić!


Myśląc o założeniu własnego klubu piłkarskiego należy przede wszystkim powołać stowarzyszenie.
Jak to uczynić?
Wbrew pozorom jest to bardzo proste!
Trzeba zacząć od tego, że do założenia stowarzyszenia jest potrzebne 15 pełnoletnich osób.
Osoby te muszą być obywatelami Polski, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych.
Osoba odpowiedzialna za powołanie stowarzyszenia ustala miejsce oraz termin spotkania.
Na owym spotkaniu sporządzana jest lista obecności.
Samo zebranie opiera się zaś o kilka kluczowych elementów. Kluczowym aspektem jest ustalenie nazwy klubu oraz utworzenie statutu klubu, w którym będą zapisane podstawowe zasady funkcjonowania klubu. Statut określa takie istotne rzeczy jak wybieranie władz, częstotliwość walnych zgromadzeń, zakres działalności i jednostki z którymi statutowo można współpracować.
Ponadto na spotkaniu należy wybrać kandydatów do zarządu. Jest to bardzo ważna kwestia, bowiem osoby do zarządu wybiera się na dany okres (średnio ok. 2-5 lat). Zarząd powinien być obecny na miejscu, osoby z zarządu reprezentują stowarzyszenie, podpisują umowy, organizują spotkania klubowe, startują w projektach unijnych, ubiegają się o dofinansowanie dla Klubu, używają pieczęci i godła klubu. Tylko osoby z zarządu mogą robić takie czynności chyba, że ktoś inny zostanie przez nie do tego upoważniony. Zarząd składa się od 2-7 osób i każda z nich ma takie same uprawnienia, ale różne funkcje.

Dodatkowo należy pamiętać o lokalizacji klubu. Jako że klub jest jednostką prawną musi mieć swoją lokalizację. Przeważnie jest to miejsce zamieszkania jednego z członków klubu.

W późniejszym etapie przy wyrabianiu numeru NIP dla klubu należy przedstawić umowę najmu lub użyczenia lokalu. Musicie podpisać umowę najmu/użyczenia z właścicielem obiektu np. z rodzicami, jeśli lokal w którym chcecie zarejestrować klub jest ich własnością. Pisma urzędowe czy inna korespondencja musi jakoś do was docierać, dlatego wymagana jest siedziba klubu. Spisuje się też listę założycieli, czyli osób które były inicjatorami założenia klubu sportowego. Osoby te w późniejszym czasie otrzymają pismo zwrotne z Urzędu Miasta wydziału sportu i turystyki odnośnie utworzenia klubu. Osoby założyciele zajmują się dostarczeniem wszystkich papierków z walnego zebrania do urzędu miasta.

Wybrany zarząd jeszcze formalnie nie zaczął pracy, zacznie ją w chwili zarejestrowania klubu, do tego czasu tzw. założyciele zanoszą wszystkie papierki do urzędów. Często jest tak że założycielami są te same osoby, które zostały wybranie do zarządu.

Reasumując – na zebraniu należy spisać protokół z zebrania założycielskiego, listę założycieli, statut w 2 egzemplarzach oraz listę obecności na zebraniu.

Następnie założyciele powinni udać się do urzędu gminy/miasta z wypełnionymi dokumentami (wymienione wcześniej oraz dodatkowo wniosek o dokonanie wpisu). Wpisu dokonuje się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych, a opłata wynosi 10 złotych.

Kolejnym etapem jest wyrobienie konta bankowego dla klubu, numeru NIP, REGON, a także pieczątkę. Są to niezbędne czynności aby stowarzyszenie mogło prawidłowo funkcjonować.


Do etapu drugiego przystępujecie po wpisaniu waszej organizacji do ewidencji klubów sportowych. Dostajecie telefon z urzędu miasta, że wasz wniosek o utworzenie klubu został pozytywnie rozpatrzony, oraz że wasz statut jest już opieczętowany przez urząd i gotowy do odbioru. Udajecie się więc do UM i odbieracie Decyzję o wpisaniu waszego Klubu do Ewidencji Klubów Sportowych. Decyzje tą otrzymują Założyciele Klubu (po jednym egzemplarzu). Od razu jak jesteście w UM poproście o wydanie Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej będzie wam to potrzebne do założenia konta bankowego (koszt tego zaświadczenia ok. 17 zł). Bez tego pracownik banku nie będzie mógł stwierdzić kto jaką funkcję pełni w Klubie i nie będzie mógł założyć konta. Tutaj pojawia się pewien paradoks, aby wyrobić konto bankowe dla organizacji potrzeba numer NIP, z kolei aby wyrobić NIP potrzeba znać numer konta bankowego. Rozwiązanie tego problemu znalazłem w banku Raiffeisen, jako jeden z niewielu banków ma ofertę dla stowarzyszeń. Jest to bank w którym polecam założyć konto dla Klubu. Konto bez opłat, tylko za kartę pobierają 3 zł. W banku otwieracie konto R-BIZNES.
Musicie mieć opieczętowaną kopie statutu, oraz Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Klubów Sportowych. Wniosek o konto składają dwie osoby z zarządu (w zależności od reprezentacji) Otwieracie konto bankowe i później dostarczacie nadany numer NIP i regon.

Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami). Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą. Numer nip jest wymagany dla wszystkich organizacji. Zaraz po otrzymaniu informacji zwrotnej z urzędu miasta, powinniście się udać do urzędu skarbowego z wypełnionym formularzem NIP-2. NGO przygotowało fajny filmik instruktarzowy na stronie http://poradnik.ngo.pl/x/780663 wraz z formularzem NIP-2 do pobrania. Odsyłam was do tej strony i tam krok po kroku macie pokazane co gdzie wpisać. Pocztą dostaniecie list z nadanym numerem NIP, trwa to ok. 2 tyg.

Gdy macie już wszystkie potrzebne dane tj. nazwę, nip, regon, warto wyrobić sobie pieczątkę, która przydaje się przy podpisywaniu dokumentów – (czasem jest też wymagana przez urzędników), oraz do zawierania umów. Na tym etapie macie już założony Klub Sportowy, macie osobowość prawną, macie zarząd, pieczątkę i konto bankowe.

Dobrze jest aby wasz nawo powstały Klub posiadał własną stronę internetową, własny email w domenie, własne logo klubu. Te rzeczy nie są wymagane ale pozwolą wam na szybszy rozwój i identyfikację waszej organizacji. Dodatkowo polecam nawiązać kontakty z lokalnymi organizacjami lub instytucjami które pomogą wam w rozwoju Klubu, będą was zapraszać do udziału w szkoleniach, konkursach grantowych itp. Projektach. Ważne jest aby na stronie internetowej zamieścić dane kontaktowe do osób reprezentujących Klub czyli zarządu. Wiele mediów oraz inne organizacje chcące nawiązać z wami kontakt będą miały taką możliwość. Dodatkowo nowi zawodnicy będą mogli do was dotrzeć.

Pamiętajcie też że co roku zarząd musi zdawać sprawozdania merytoryczne i finansowe dlatego dobrze mieć doświadczoną osobę, która poprowadzi księgę przychodów i rozchodów. Jeżeli spóźnicie się z terminem sprawozdania finansowego fiskus będzie straszył wysokimi karami. Istotne jest aby na każdy grosz wydany z kasy klubowej mieć pokwitowanie (fv, paragon) . Poniżej zamieszczam Wam naszą deklarację członkowską. Uważajcie na PESEL gdyż to dane osobowe, a gromadzenie takich danych wiąże się z dodatkowymi przepisami.
Warszawa Praca | Oferty pracy Warszawa | Warszawa ogłoszenia praca | Praca w Warszawie ogłoszenia | Warszawa ogłoszenia |
Koszalin Praca | | Oferty pracy Koszalin | Koszalin ogłoszenia praca | Praca w Koszalinie ogłoszenia |
Gdańsk Praca | Oferty pracy Gdańsk | Gdańsk ogłoszenia praca | Praca w Gdańsku ogłoszenia |